PORT OF PIETARSAARI / JAKOBSTAD

Farleder

Farleden och hamnbassängerna

Farleden in till hamnen upprätthålls av Sjöfartsverket.

Farledens seglingsdjup är 11,0 m. Farleden är synnerligen rak och bred.

VÄGTRAFIKFÖRBINDELSER

Jakobstads hamn har ett bra läge med tanke på såväl landsvägs-, flyg- som sjötrafiken. Öster om staden, går riksväg 8 som följer kusten. Jakobstads väg- och gatunät har utvecklats under de senaste åren, och en betydande del av den tunga trafiken har flyttats bort från centrum. Trafikförbindelserna har utvecklats, för att svara mot de behov som bl.a. pappersindustrin på Alholmen har. Av samma orsak finns också en bra, elektrisk järnvägsförbindelse till området.

Järnvägförbindelser