PORT OF PIETARSAARI / JAKOBSTAD

Fartygssäkerhet

I frågor som berör fartygens säkerhet , försöker Jakobstads hamn på sitt eget delområde, säkerställa att fartygen kan röra sig tryggt på vattenområdena i hamnen.

In till Jakobstads hamn, leder en trygg farled, utmärkt med sjömärken som hålls i ett oklanderligt skick. Kajkonstruktionerna är planerade så att de motsvarar sitt användningsändamål och sjöfartens behov.